دانشکده فوتبال
دانش فوتبال خود را بالا ببرید
درباره وبلاگ
نظرسنجی
به نظر شما در فوتبال باشگاهی ایران كدام گروه از مربیان موفق ترند؟

جمعه 11 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و بلند ـ حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**

                                   آپلود عکسنوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
       آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و بلند ـ سانتر و ضربه به دروازه

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان با پاس بلند توپ را به کنار رسانده و یکی از مهاجمین سانتر می کند. بازیکن قرمز مدافع ثابت است.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
                  

              آپلود عکس

کارکرد تمرین : تمرینات مختلف بدنی و تکنیکی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ دروازه متحرک ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان کارهای درون شکل که بدنی و تکنیکی هست را انجام می دهند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 9 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

         آپلود عکس

کارکرد تمرین : تمرین کرنر زدن

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان آبی نوعی از تاکتیک کرنر زدن تمرین می نمایند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
                    آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و شوت زنی دفاع یک مقابل یک

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان آبی به یار خود پاس داده و بازیکن پس از پشت سرگذاشتن دفاع شوت می زند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و شوت زنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان از بین موانع پاسکاری کرده و شوت می زنند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

 آپلود عکس

کارکرد تمرین : فوتبال فشرده 4 مقابل 4

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان ابی و قرمز فوتبال فشرده را بازی می کنند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

     آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ و با توپ ـ سانتر ـ ضربه سر

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و پرچم

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکن a توپ را به بازیکن  b  داده و مارپیچ می رود و با بازیکن  b  یک و دو می کند و او سانتر کرده و دو مهاجم در مقابل یک مدافع هد می زند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس


کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ و با توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و حرکت می نمایند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان زرد و آبی حرکت کرده و توپ ارسالی مربی را فوتبال 2 مقابل 2 انجام می دهند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 دی 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 دی 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 30 آذر 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


کارکرد تمرین : حرکت چابکی و شوتزنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک و مانع چابکی

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به مربی پاس داده و پس از یک حرکت چابکی شوتزنی می کنند.

...................................................................................................


ارسال پیام برای مدیر وبلاگ : 09186918014 

مطالب علمی و آموزشی در مورد ورزش : www.sport-oz.mihanblog.com

برای خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید.


عضویت در انجمن بازیکنان فوتبال جوان ایران : http://anjomanp.blog.ir

عضویت در انجمن مربیان فوتبال ایران :

WWW.A-F-I.mihanblog.com


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 14 آذر 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و حرکت پا به توپ و شوتزنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک و آدمک

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان با یکدیگر پاسکاری کرده و جای هم می روند و شوتزنی می کنند.

...................................................................................................


ارسال پیام برای مدیر وبلاگ : 09186918014 

مطالب علمی و آموزشی در مورد ورزش : www.sport-oz.mihanblog.com

برای خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید.


عضویت در انجمن بازیکنان فوتبال جوان ایران : http://anjomanp.blog.ir

عضویت در انجمن مربیان فوتبال ایران :

WWW.A-F-I.mihanblog.com


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 آذر 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و حرکت پا به توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان با یکدیگر پاسکاری کرده و جای هم می روند

...................................................................................................


ارسال پیام برای مدیر وبلاگ : 09186918014 

مطالب علمی و آموزشی در مورد ورزش : www.sport-oz.mihanblog.com

برای خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید.

عضویت در انجمن مربیان فوتبال ایران :

WWW.A-F-I.mihanblog.com


نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 23 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :