تبلیغات
دانشکده فوتبال - مطالب تمرینات فوتبال
 
دانشکده فوتبال
دانش فوتبال خود را بالا ببرید
درباره وبلاگ
نظرسنجی
به نظر شما در فوتبال باشگاهی ایران كدام گروه از مربیان موفق ترند؟





سه شنبه 15 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
 
           آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو ـ شوتزنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند و شوت می زنند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 11 اردیبهشت 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و بلند ـ حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**

                                   آپلود عکس



نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 29 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
       آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و بلند ـ سانتر و ضربه به دروازه

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان با پاس بلند توپ را به کنار رسانده و یکی از مهاجمین سانتر می کند. بازیکن قرمز مدافع ثابت است.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 13 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
                  

              آپلود عکس

کارکرد تمرین : تمرینات مختلف بدنی و تکنیکی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع ـ دروازه متحرک ـ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان کارهای درون شکل که بدنی و تکنیکی هست را انجام می دهند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 9 فروردین 1394 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

         آپلود عکس

کارکرد تمرین : تمرین کرنر زدن

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان آبی نوعی از تاکتیک کرنر زدن تمرین می نمایند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 29 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال
                    آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و شوت زنی دفاع یک مقابل یک

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان آبی به یار خود پاس داده و بازیکن پس از پشت سرگذاشتن دفاع شوت می زند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 16 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و شوت زنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان از بین موانع پاسکاری کرده و شوت می زنند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 9 اسفند 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

 آپلود عکس

کارکرد تمرین : فوتبال فشرده 4 مقابل 4

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان ابی و قرمز فوتبال فشرده را بازی می کنند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 29 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

     آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ و با توپ ـ سانتر ـ ضربه سر

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و پرچم

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکن a توپ را به بازیکن  b  داده و مارپیچ می رود و با بازیکن  b  یک و دو می کند و او سانتر کرده و دو مهاجم در مقابل یک مدافع هد می زند.


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 22 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس


کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ و با توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و حرکت می نمایند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**







نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 3 بهمن 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان زرد و آبی حرکت کرده و توپ ارسالی مربی را فوتبال 2 مقابل 2 انجام می دهند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 22 دی 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 12 دی 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و حرکت بدون توپ

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به یکدیگر پاس داده و جای هم می روند


** جهت ثبت نام در انجمن مربیان و بازیکنان فوتبال ایران و خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید**






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 30 آذر 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال

آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس


کارکرد تمرین : حرکت چابکی و شوتزنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک و مانع چابکی

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان به مربی پاس داده و پس از یک حرکت چابکی شوتزنی می کنند.

...................................................................................................


ارسال پیام برای مدیر وبلاگ : 09186918014 

مطالب علمی و آموزشی در مورد ورزش : www.sport-oz.mihanblog.com

برای خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید.


عضویت در انجمن بازیکنان فوتبال جوان ایران : http://anjomanp.blog.ir

عضویت در انجمن مربیان فوتبال ایران :

WWW.A-F-I.mihanblog.com






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 14 آذر 1393 :: نویسنده : انجمن مربیان فوتبال


آپلود عکس | آپلود | سایت آپلود عکس | اپلود عکس

کارکرد تمرین : پاسهای کوتاه و یک و دو و حرکت پا به توپ و شوتزنی

تعداد بازیكنان : به دلخواه

امكانات : مانع و توپ و دروازه متحرک و آدمک

نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان با یکدیگر پاسکاری کرده و جای هم می روند و شوتزنی می کنند.

...................................................................................................


ارسال پیام برای مدیر وبلاگ : 09186918014 

مطالب علمی و آموزشی در مورد ورزش : www.sport-oz.mihanblog.com

برای خرید فیلمهای آموزشی فوتبال اینجا را کلیک کنید.


عضویت در انجمن بازیکنان فوتبال جوان ایران : http://anjomanp.blog.ir

عضویت در انجمن مربیان فوتبال ایران :

WWW.A-F-I.mihanblog.com






نوع مطلب : تمرینات فوتبال ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 23 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :