دانشکده فوتبال http://footballcoach.mihanblog.com 2017-03-25T01:48:03+01:00 text/html 2017-03-22T06:16:05+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال تمرین شماره 439 http://footballcoach.mihanblog.com/post/933 <img src="http://uupload.ir/files/c1ky_سایت.jpg" alt="" hspace="0" height="309" align="bottom" width="455" vspace="0" border="0"><br><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font style="font-style: italic;" class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">کارکرد تمرین :انواع پاس دادن و حرکات پابه توپ وکار چابکی</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-style: italic;" class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">تعداد بازیكنان : به دلخواه<br></font></font></font></font></font></p><font style="font-style: italic;" class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">امكانات : مانع ـ توپ<br></font></p> <p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان حرکات پا به توپ کرده و پاس می دهند<br></span></font></p><p><font size="3">+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</font><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کانال تلگرامی دانشکده فوتبال : dnfootball@</span></font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br> text/html 2017-03-22T06:01:30+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال فواید حرکات کششی http://footballcoach.mihanblog.com/post/932 <font size="2">افزایش آمادگی جسمانی<br><br>افزایش توان فراگیری<br><br>کاهش خطر ایجاد آسیب مفصلی، عضلانی و تاندونی<br><br>کاهش شدت درد عضلانی<br><br>کاهش تنش عضلانی </font> text/html 2017-03-14T18:51:52+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال چگونه از گرفتگی عضلات جلوگیری کنیم http://footballcoach.mihanblog.com/post/931 <p dir="RTL"><font size="2"><strong>- زیاد آب بنوشید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">بسیاری از متخصصان معتقدند که کمبود آب بدن باعث گرفتگی عضلات می‌شود. نوشیدن مایعات برای افرادی که تمرین می‌کند فواید زیادی دارد.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- الکترولیت‌های بدن را تامین کنید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">کمبود سدیم و پتاسیم در بدن باعث ایجاد گرفتگی عضلات می‌شود. می توانید مواد غذایی همچون موز مصرف کنید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- ویتامین مصرف کنید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">مطالعات نشان داده است که مصرف منیزیم، زینک ، ویتامین <span dir="LTR">B</span> ، <span dir="LTR">D</span> و <span dir="LTR">E</span> می‌تواند احتمال گرفتگی عضلات را کمتر کند.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- بپرید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">هنگامی که عصب‌ها در عضلات خسته می‌شوند، گرفتگی عضلات ایجاد می‌شوند. پریدن و انجام حرکات پلیومتریک باعث می‌شود که این مشکل از بین برود.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- بدن را گرم و سرد کنید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">قبل از تمرین کردن حتما بدن را گرم کنید و بعد از تمرین با انجام حرکات کششی بدن را سرد کنید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>درمان گرفتگی عضلات:</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- محل گرفتگی را بکشید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">می توانید با انجام ماساژور کشیدن عضلات گرفتگی را بر طرف کنید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- استراحت کنید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">بهتر است برای از بین رفتن گرفتگی فعالیت را متوقف کنید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2"><strong>- به داروخانه مراجعه کنید</strong></font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">می توانید با کمک پزشک از داروهای ضد تورم استفاده کنید که درد را کمتر می‌کند.</font></p><font size="2"> </font> text/html 2017-03-10T05:34:26+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال تمرین شماره 438 http://footballcoach.mihanblog.com/post/930 <br><br><img src="http://uupload.ir/files/ryq3_t1_(17)س.png" alt="" align="bottom" border="0" height="296" hspace="0" vspace="0" width="366"><br><br><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font style="font-style: italic;" class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font style="color: rgb(0, 0, 0);" size="3">کارکرد تمرین :انواع پاس دادن و حرکات پابه توپ وکار چابکی</font><br style="color: rgb(0, 0, 0);"></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font style="font-style: italic;" class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"><font size="3">تعداد بازیكنان : به دلخواه<br></font></font></font></font></font></p><font style="font-style: italic;" class="text4" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"><font class="text4"> <p style="color: rgb(0, 0, 0);"><font size="3">امكانات : مانع ـ توپ<br></font></p> <p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">نحوه اجراء: به مانند شكل بازیکنان آبی به یکدیگر پاس داده و حرکت می کنند به همراه عبور از موانع.<br></span></font></p><p><font size="3">+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++</font><br><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></font></p><p><font size="3"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">کانال تلگرامی دانشکده فوتبال : dnfootball@</span></font></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font><br><br> text/html 2017-03-07T16:03:39+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال برگزاری دوره آموزشی مربیگری فوتسال http://footballcoach.mihanblog.com/post/929 <font size="2">&nbsp;&nbsp; یک دوره کلاس آموزشی دروازه بانی سطح یک آسیا برای اولین بار در ایرن به مدرسی امیر فراشی و میشائیل پطروس(کمک مدرس) از 24 تا 27 اسفند در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می شود.<br>همچنین یک دوره کلاس مربیگری سطح یک فوتسال بانوان ایران از 13&nbsp; آغاز و تا&nbsp; 17 اسفند ماه&nbsp; در شهر تیران اصفهان ادامه خواهد داشت. این دوره به مدرسی میترا چین سری است.</font> text/html 2017-03-07T16:02:37+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال ششمین همایش ملی فوتبال پایه در اردیبهشت ماه برگزار می شود http://footballcoach.mihanblog.com/post/928 <font size="2"><br>نشست کارگروه ارتقاء و توسعه فوتبال عصر دیروز با حضور محمدرضا ساکت، حیدر بهاروند ،دکتر لیلا صوفی زاده،مرتضی محصص، دکتراحمد خداداد، دکتر محمد احسانی، دکتر مصطفی زارعی ، جعفری&nbsp; و سمیه دهقانیان در مرکز سازمان تیم های ملی برگزار شد.<br>محمدرضا ساکت، رئیس سازمان تیم های ملی درباره برگزاری جلسه کارگروه فنی و توسعه فوتبال گفت: در این نشست موارد مختلفی به بحث و بررسی گذاشته شد و پس از استفاده از نکات مختلفی از سوی کارشناسان،مقرر شد تا آیین نامه آکادمی باشگاه ها و استانها با در نظر گرفتن مواردی مثل حق رشد بازیکنان و حق انتقال بازیکن از آکادمی استانها به باشگاه ها تدوین و به منظور تایید توسط کمیته تدوین مقررات و تصویب در جلسه هیئت رییسه تهیه گردد.<br>&nbsp;وی در ادامه درباره ساماندهی مدارس فوتبال کشور گفت: به منظور یکپارچه شدن اطلاعات،آمار و ارقام ، سامانه اطلاعاتی مدارس فوتبال در اختیار کمیته عضو گیری قرار داده شود تا اقدامات لازم در این قسمت نیز صورت بگیرد و بخش امور مدارس فوتبال نیز نسبت به پیگیری و سازماندهی امور مربوطه و برخورد با مدارس فوتبال غیر قانونی اقدامات لازم را بعمل آورد.<br>ساکت در ادامه بیان کرد: در ادامه این جلسه در خصوص برگزاری جلسات تخصصی برای کمیته های جوانان، آموزش، فنی و توسعه و ارائه نتایج آن به کارگروه&nbsp; ارتقاء و توسعه فوتبال به منظور برگزاری دومین همایش ملی روز فوتبال پایه بحث و بررسی شد. قرار است تا دومین همایش ملی روز فوتبال پایه در اردیبهشت ماه سال آتی برگزار شود. همچنین تدوین آیین نامه واگذاری مجوزآکادمی فوتبال تحت لیسانس باشگاه های خارجی در دست تهیه قرار گرفت و در این جلسه گزارشی از پنل ویژه AFC&nbsp; در حوزه رشد و توسعه فوتبال پایه توسط محصص ، دکتر احسانی و دکتر زارعی به جلسه ارائه شد.<br>رئیس سازمان تیم های ملی در پایان گفت: مقرر شد برنامه های عملیاتی در بخش مدارس فوتبال و برنامه های آینده در اختیار اعضای کارگروه توسعه و ارتقاء فوتبال قرار گیرد و پس از بررسی های لازم،توسط اعضای این نشست ،به تصویب و تایید نهایی رسید. </font> text/html 2017-03-07T16:01:20+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال اضطراب ناشی از بیماری عامل آسیب دیدگی جسمی بازیکنان http://footballcoach.mihanblog.com/post/927 <font size="2"><br>اضطراب ناشی از بیماری در بازیکنان حرفه‌ای با احتمال آسیب دیدگی در مسابقه‌ها همراه است و باید این مسئله جدی گرفته شود.<br><br>&nbsp;اضطراب ناشی از بیماری در بازیکنان&nbsp; حرفه‌ای می‌تواند خطرناک باشد.<br><br>&nbsp;بازیکنان حرفه‌ای بدن خود را به خوبی می‌شناسد. اگر یک بازیکن از شرایط بدنی خود نگران شود باید این مسئله جدی گرفته شود. بررسی‌ها نشان داده است بازیکنانی که به دلیل بیماری اضطراب دارند، 5 برابر بیشتر از دیگران در معرض آسیب دیدگی قرار دارند. ما پیشنهاد می‌کنیم که تیم‌هاروانشناس داشته باشند تا بازیکنان بتوانند به راحتی با آن‌ها صحبت کنند. بازیکنان&nbsp; استقامتی 10 برابر بیشتر از دیگر بازیکنان در مسابقه‌هادر معرض آسیب دیدگی قرار دارند. </font> text/html 2017-03-07T16:00:11+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال طرز محاسبه BMI وزن نرمال http://footballcoach.mihanblog.com/post/926 <font size="2"><br><br>&nbsp;اول از همه قدتون را ضرب در قدتون کنید. مثلا قد 1.67<br>1.67*1.67=2.7889<br>به این عدد می گن مربع قد<br><br>&nbsp;حالا وزنتون را تقسیم بر مربع قدتون کنید. مثلا وزن 90<br>90➗2.7889=32.270<br><br>افرادی که BMI آنها زیر 19 هست یعنی فوقالعاده لاغر هستن و حتما باید مقداری اضافه وزن پیدا کنن تا به تناسب اندام برسن<br><br>افرادی که BMI آنها بین 20 تا 25 است یعنی وزن متعادل دارن<br><br>افرادی که BMI آنها بین 25 تا 30 است یعنی مقداری اضافه وزن دارند<br><br>و در نهایت افرادی که BMI آنها بالای 30 هست یعنی چاقی مفرط دارن و در معرض خیلی از بیماری ها هستن</font> text/html 2017-03-04T16:38:08+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال اولین دوره تربیت مدیر بازاریابی فوتبال گشایش یافت http://footballcoach.mihanblog.com/post/925 <font size="2">اولین دوره تربیت مدیر بازاریابی فوتبال توسط پژوهشگاه علوم ورزشی و به همکاری سازمان لیگ برتر فوتبال ایران آغاز شد.<br><br>به گزارش ایسنا، اولین دوره تربیت مدیر بازاریابی فوتبال توسط پژوهشگاه علوم ورزشی و به همکاری سازمان لیگ برتر فوتبال ایران و با حضور مدیران عامل باشگاه‌های لیگ یک، مدیران بازاریابی لیگ برتر، مدیران بازاریابی باشگاه‌های لیگ دسته یک، مدیران هیات‌های فوتبالی استان و دانشجویان بازاریابی ورزشی در محل آکادمی فوتبال ایران برگزار شد.<br>در این دوره منابع نوین درآمدی باشگاه‌های فوتبال، اصول مذاکره و آداب تشریفات، جذب و مدیریت حامیان مالی، شیوه تنظیم قراردادهای تجاری، مدیریت برند در فوتبال، مدیریت هواداران- بازاریابی دیجیتال (مدیریت فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌های رایانه‌یی و VAS) از مباحث مهم این دوره است.<br>در این دوره آموزشی شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره تئوری باید پروژه عملی خود را در ۳ ماه در قالب تیم‌های کاری تهیه‌ کرده و از آن دفاع کنند که در صورت موفقیت مدرک درجه C بازاریابی فوتبال را دریافت خواهند کرد.<br><br>فراگیری روش‌های نوین و قطعی درآمدزایی در فوتبال، عضویت فارغ‌التحصیلان دوره در انجمن بازاریابان فوتبال ایران، دریافت مدرک معتبر دوره بازاریابی فوتبال از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، دریافت بسته‌های آموزشی، امکان حضور در نشست‌های فصلی و سالانه بازاریابی فوتبال، اولویت حضور در دوره‌های آتی (برندینگ، مدیر کانون هواداران و...)<br><br>هم‌چنین اولویت حضور در دوره‌های پیشرفته و بین‌المللی بازاریابی فوتبال، اولویت حضور در تورهای بازدید از مراکز برجسته فوتبال ایران و جهان از مزایای شرکت در این دوره است.<br>پروفسور دیسبوردز عضو هیات علمی دانشگاه پاریس، اسمعیلی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی، رسولی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم ورزشی، باقریان عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات، سلیمی مدیر بازاریابی سازمان لیگ و... از مدرسان این دوره بودند.<br><br>دوره تربیت مدیر بازاریابی فوتبال تا ۱۶ اسفند ادامه خواهد داشت. </font> text/html 2017-03-04T16:34:43+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال با دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا http://footballcoach.mihanblog.com/post/924 <font size="2">دوره مربیگری C آسیا از 11 تا 23 مارچ 2017 (21 اسفند95 لغایت 3 فروردین ماه 96) در کابل افغانستان برگزار می شود و کنفدراسیون فوتبال آسیا از نادر عربی دعوت کرد تا به عنوان مدرس در این دوره حضور داشته باشند.<br>همچنین از 18 تا 23 آپریل (29 فروردین تا 3 اردیبهشت 96) دوره سطح یک بدنسازی فوتسال آسیا در حالی در اوزاکا ژاپن برگزار می شود که از سوی ای اف سی عبدالحسین پرنو به عنوان مدرس این دوره&nbsp; انتخاب شده است.</font> text/html 2017-02-27T15:08:15+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال مصرف کربوهیدرات از بروز بیماری بعد از تمرین جلوگیری می‌کند http://footballcoach.mihanblog.com/post/923 <font size="2">&nbsp;انجام تمرین های شدید در مدت طولانی ممکن است که سیستم ایمنی بدن را به چالش بکشد در واقع بعد از تمرین شدید بدن در برابر بیماری‌ها ضعیف‌تر است. بررسی‌های جدید نشان داده است می‌توان با تغذیه مناسب از آسیب‌دیدگی به بدن بعد از تمرین جلوگیری کرد.<br><br>&nbsp;بررسی‌ها نشان داده است که تمرین&nbsp; شدید باعث می‌شود که بدن برای ساعاتی ضعیف شود.<br><br>موثرترین راه برای جلوگیری از تغییرات منفی در بدن و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن مصرف کربوهیدارت است.<br><br>بررسی‌ها نشان داده است که مصرف کربوهیدرات می‌تواند به ریکاوری بدن کمک کند.<br><br>بعد از هر یک ساعت تمرین مصرف 30 تا 60 گرم کربوهیدرات می‌تواند کارآیی سیستم ایمنی را به حالت قبل بازگرداند. برای مثال خوردن موز می‌تواند مفید باشد.<br><br>کربوهیدرات میزان قند خون را افزایش می‌دهد و فشاری که به بدن می‌آید را کاهش می‌دهد. بدین ترتیب مصرف کربوهیدرات از بروز بیماری‌ها و عفونت‌های بعد از تمرین جلوگیری می‌کند. </font> text/html 2017-02-27T15:05:12+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال اعزام استعدادیابان کمیته جوانان فدراسیون به خوزستان و کرمانشاه http://footballcoach.mihanblog.com/post/922 <font size="2">&nbsp;در پی برگزاری مسابقات مرحله پایانی مناطق رده سنی نونهالان باشگاههای کشور به میزبانی تیم فوتبال فولاد خوزستان که از روز 12 اسفند ماه در شهر اهواز برگزار میشود&nbsp; ومحمدرضا داوودی نژائد و مسعود نوروزی به عنوان استعدادیاب کمیته جوانان فدراسیون فوتبال جهت شناسیایی و انتخاب بازیکن مستعد، در این مسابقه حضور خواهند داشت.<br>همچنین رقابتهای گروه سوم مناطق رده سنی نوجوانان باشگاههای کشور به میزبانی تیم عرشیان از 12 اسفند ماه در استان کرمانشاه برگزار می شود که ساسان سهامی و علیرضا صیدی به عنوان استعدادیاب کمیته جوانان فدراسیون فوتبال جهت شناسیایی و انتخاب بازیکن مستعد، در این مسابقه حضور دارند.</font> text/html 2017-02-22T15:45:03+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال برگزاری دوره های آموزشی در فارس و البرز http://footballcoach.mihanblog.com/post/920 <font size="2">&nbsp; یک دوره کلاس آموزشی مربیگری فوتبال درجه C آقایان از دوم تا هشتم اسفند ماه در شهرستان فسا شیراز و به مدرسی ناصر عامری جانی خانی برگزار می شود .<br>همچنین یک دوره کلاس مربیگری سطح یک فوتسال آقایان از 10 تا 14 اسفند ماه به مدرسی علی صانعی در شهرستان ساوجبلاغ استان البرز برگزار می شود.</font> text/html 2017-02-20T07:01:28+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال برگزاری دوره های آموزشی http://footballcoach.mihanblog.com/post/919 <font size="2"> یک دوره کلاس آموزش مربیگری سطح یک فوتسال بانوان ایران از 30 بهمن ماه در خمین شهر آغاز و تا 4 اسفند ماه نیز ادامه خواهد داشت. مدرسی دوره فوق بر عهده زهره مردانی است. </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">گفتنی است، یک دوره کلاس آموزش مربیگری فوتبال درجه C آقایان از امروز در اصفهان آغاز می شود. این دوره تا هشتم اسفند ماه ادامه خواهد داشت و مدرسی آن را عبدالرضا رئیسی بر عهده دارد.</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">همچنین دوره آموزشی مربیگری فوتبال درجه C آقایان از هفتم تا سیزدهم اسفند ماه در شهر کرد و به مدرسی محسن لایقی برگزار می شود.</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">لازم به ذکر است، دوره آموزش مربیگری سطح یک فوتسال آقایان از امروز تا 6 اسفند ماه در شهرستان ارومیه آغاز می شود. همچنین این دوره آموزشی از 7 تا 11 اسفند ماه نیز در شهرستان پیرانشهر آذربایجان غربی برگزار خواهد شد که مدرسی هر دو دوره فوق بر عهده ابوالقاسم عارفیان است.</font></div><font size="2"> </font><div style="text-align: justify;"><font size="2">با اعلام کمیته آموزش یک دوره کلاس آموزش مربیگری سطح یک فوتسال آقایان از 30 بهمن ماه در ساری آغاز شده و تا چهارم اسفند ماه ادامه خواهد داشت که علی اکبر امینی تدریس این دوره را بر عهده دارد.</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-02-18T16:35:31+01:00 footballcoach.mihanblog.com انجمن مربیان فوتبال پنج اشتباه رایج بازیکنان http://footballcoach.mihanblog.com/post/918 <p class="summary" itemprop="description"><font size="2">بعضی از افراد تصور می‌کنند که تنها گذراندن یک یا دو ساعت به تمرین کردن کافی است و نیازی نیست که آنها به کارهای بعد و قبل از تمرین توجه کنند. با این حال بعضی کارهایی که باید بعد از تمرین یا قبل از تمرین انجام شود به اندازه زمانی که در باشگاه می گذارنید مهم هستند.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">&nbsp;نقل از سایت <span dir="LTR">MNT</span>، معمولا افرادی که تمرین می‌کنند اشتباه‌های مرتکب می‌شوند. کارهایی که بعد از تمرین انجام می‌شود بر ریکاوری بدن و حتی رشد بدن تاثیرگذار است.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">پنج اشتباه رایج عبارتند از:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">1. آب نخوردن به اندازه کافی:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">افرادی که تمرین می‌کنند باید به اندازه کافی آب و مایعات مصرف کنند تا بدن به اندازه کافی مایعات داشته باشد. نوشیدنی که بتواند الکترولیت‌های بدن و کلیگوژن را تامین کند مناسب‌ترین نوشیدنی است.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">2. نشستن در باقی ساعات روز:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">اگر تنها دو ساعت در روز </font><font size="2"><font size="2">تمرین </font>کنید و باقی روز را در یک جا بنشینید، بدن منقبض می‌شود. می توانید ریکاوری فعال داشته باشید و ضربان قلب را در باقی ساعات روز نیز تا حدی بالا نگه دارید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">3. نخوابیدن به اندازه کافی:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">خوابیدن به اندازه کافی برای ریکاوری مهم است. خوابیدن به بدن امکان ترمیم و انرژی گرفتن دوباره می‌دهد. استراحت درست و مناسب بسیار مهم است.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">4. خوردن بی از حد غذاهای چرب:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">بعد از </font><font size="2"><font size="2">تمرین </font>نباید سراغ غذاهای چرب بروید، بهتر است غذاهای سالم مصرف کنید و اگر هم چربی می خورید این چربی سالم باشد.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">چربی‌های ناسالم روند هضم غذا را کند می‌کنند. بهتر است پروتئین و کربوهیدرات مصرف کنید و بدین شکل عضلات را تقویت کنید.</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">5. انجام ندادن حرکات کششی:</font></p><font size="2"> </font><p dir="RTL"><font size="2">هر چقدر هم که برنامه شما شلوغ باشد حرکات کششی را در برنامه خود قرار دهید. عضلات شما برای ساعتی منقبض شده‌اند. باید این انقباض را از بین ببرید. در صورتی که بعد از </font><font size="2"><font size="2">تمرین </font>حرکات کششی انجام نشود دامنه حرکات کمتر می‌شود. احتمال آسیب‌دیدگی‌ افزایش می‌یابد.</font></p><font size="2"> </font>